İç Kontrol Formları
09 Nisan 2021

İÇ KONTROL FORMLARI

1-İç Kontrol Eğitim Katılım Formu için tıklayınız.

2-Sorumluluk Matrisi Formu İçin tıklayınız.

3-Hassas Görev-İş Tespit Formu için tıklayınız.

4-Hassas Görev-İş Envanter Formu için tıklayınız.

5-Risk Haritası için tıklayınız.

6-Risk Envanteri için tıklayınız.

7- Alt Süreç Riskleri Kontrol Faaliyetleri Formu için tıklayınız.

8-Süreç Risklerinin Belirlenmesi ve Risk Skorlarının Ölçülmesi Formu için tıklayınız.

9-Görev-İş Dağılım Formu için tıklayınız.

10-Görev Tanımı Oluşturma Rehberi için tıklayınız.

11-Görev-İş Tanımı Oluşturma Formu için tıklayınız.

12-Görev Devir Formu için tıklayınız.

13-Kontrol Faaliyetleri Eylem Planı Formu için tıklayınız.

14-Kritik Kontrol Noktaları Değerlendirme Formu için tıklayınız.

15-İş Süreçleri Tanımlama Formu için tıklayınız.

16-İş Takvimi için tıklayınız.

17-Toplantı Rapor Formu için tıklayınız.

18-Rapor Döküm Formu için tıklayınız.

19- Artırım Talep Eden Birim Formu için tıklayınız.

20- Ek Bütçe Talep Eden Birim Formu için tıklayınız.