overlay

Banka Promosyonu İhale Kararı Ve İlanı Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü

            Banka Promosyonu İhale Komisyonu 26/01/2021 Pazartesi günü saat 14:00’de yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılamasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu İhale İlanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, İlgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler bitlis.ism@saglik.gov.tr adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler, en geç 03/02/2021 saat 14.00’a kadar Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılacak ve daha sonra teklif veren tüm bankaların iştirak edeceği açık artırma yoluna gidilecektir.  Komisyon ve istekliler, tur sonlarında değerlendirme yapmak üzere 20 dakikayı geçmeyecek ara isteyebileceklerdir. İhale, Komisyonun uygun görmesi halinde en fazla teklifi veren banka üzerinde bırakılacaktır. Komisyon, yeterli rekabet şartlarının oluşmadığını değerlendirdiği taktirde ihaleyi iptal edebilecek veya ileri bir tarihte yeniden yapılmak üzere erteleyebilecektir. Bu durumda teklifte bulunan bankalar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır. İhaleye teklif sunan banka, bu şartnamede ve eklerinde yazılı şartları kabul etmiş sayılacaktır

1)Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
2)Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu 
3)Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu
4)Banka Bilgi Formu