overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 27 nci maddesine istinaden biyosidal ürün uygulayıcı eğitiminin Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacaktır. Eğitimle ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile eğitim içeriği anlatan duyuru yazısına linkte yer alan Ek'ten ulaşabilirsiniz.

2. Online Biyosidal.pdf
GEREKLİ EVRAKLAR.docx