Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kronik Hastalık ve yaşlı izlemi 1,2 ve 3 Modül eğitimleri 6 grup şeklinde Aile Hekimlerimize verilerek Başarıyla tamamlandı.
22 Eylül 2021

  • izleme1 (3).jpg
  • izleme1 (2).jpg
  • izleme1 (1).jpg
  • izleme1 (1).jpeg
  • kapak.png