Sağlık Hizmetleri Birimi
23 Haziran 2021

Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi
Sağlığın Geliştirilmesi Birimi
Sağlık Meslekleri Birimi
Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi
Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Birimi
Özel Yataklı Birimi