Görme Tarama Eğitimi#BitlisSaglik
09 Ekim 2018

BEBEK VE ÇOCUKLARDA GÖRME TARAMASI

Ülkemizde çocukluk cağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütülmektedir. Okul öncesi

yaş grubu çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama çalışmaları da bu programlar kapsamında verilmektedir.

Görme Taramasın amacı nedir?

Görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz görmesi olan çocukları erken donemde uygun tedaviye yönlendirmektir. Görme Taraması ile hangi hastalıkların erken tanısı konabilir? Çocuklarda yapılacak göz taramaları ile tanınabilen hastalıkların başında şaşılık, reifiaksiyon kusurları (sıklıkla hipermetropik izoametropi ve anizometropi şeklindeki) veya katarakt ya da korneal skar gibi deprivasyona yol açan bazı durumlara bağlı olarak gelişebilen ampliyopi gelmektedir. 0-3 aylık bebeklik döneminde Aile Hekiminize ilk Görme Taramasını yaptırmalısınız. 0-3 aylık bebeklere “Çocuk İzlem Protokolleri” kapsamında Aile Sağlığı Merkezlerinde Aile Hekimleri tarafından göz taraması yapılmaktadır. Aile Hekimi tarafından bir üst merkeze sevk edilmesi kararlaştırılan bebek ve çocuklar ise göz hastalıkları uzmanları tarafından muayene edilmektedir. 36-42 aylık dönemde Aile Hekiminize ikinci Görme Taramasını yaptırmalısınız! 36-42 aylık çocuklara Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), Aile Hekimi tarafından kırmızı refle testi yapılması ve Aile Sağlığı Hemşirelerince “Lea Sembol Testi” ile ilgili ailelere eğitim verilmesi, hemşire tarafından, annesinin kucağında, tek göz kapatılarak, 3 metre mesafeden tea Sembol Testi” ile görme keskinliği testinin yapılması uygundur. Teste uyum göstermeyen çocuklar, aileleri tarafından evde Lea Sembol Testi çalıştırılarak tekrar test için I hafta içinde ASM’ye çağrılmaları gerekir. Ailelere ev çalışması için, test örneğinden çoğaltılmak suretiyle verilmesi uygundur. Ayrıca 32 hafta ve altında doğan tüm prematüreler ve 1500 gram ve altında doğan tüm bebekler 4. haftada “Premature Retinopatisi” acısından değerlendirilmek üzere göz muayenesi için sevk edilmelidir. Retinoblastom, Konjenital Glokom ve Konjenital Katarakt şüphesi olan bebekler acilen göz hastalıkları uzmanına sevk edilmelidir.


  • IMG_6648.JPG
  • IMG_6651.JPG
  • IMG_6653.JPG
  • IMG_6655.JPG
  • IMG_6656.JPG
  • IMG_6658.JPG
  • IMG_6659.JPG