Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
23 Haziran 2022


WhatsApp Image 2022-01-24 at 14.13.59.jpeg


Sağlık Hizmetleri Başkan V.

Öğr. Gör. Burak SAYAR

Öz Geçmiş

SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKAN V.

Öğr. Gör. Burak SAYAR Bitlis doğumlu olup 2013-2017 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini, 2017-2019 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir. 2019 yılında Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Öğretim Görevlisi olarak çalıştığı Meslek Yüksekokulu’nda 2021 yılından itibaren Müdür Yardımcılığı görevini de yürütmüştür. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Bilimsel çalışmalar:

Tez

Diş Hekimliği Fakültelerinde Maliyet Analizi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği (Yüksek Lisans Tezi)

Makale

 1. Effects of The Urban Image on The Destination Image in Health Tourism: The Case Of Sivas (International Journal Of Health Management And Tourism, 2018)
 2. Koronavirüsün (COVİD-19) Finansal Göstergeler Üzerine Etkileri (Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 2020)
 3. Aile Hekimliği Tercih Edilmeme Düzeylerinin Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Şanlıurfa İli Örneği (Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020)

Bildiri

 1. Assessment of Hospital Service Quality From Manager, Physician and Patient Perspective (4. International Health Sciences and Management Conference, 2019)
 2. Health Tourism and Oncology (International Cancer Days, 2019)
 3. Kalite Maliyetlerinin Değerlendirilmesi: Bir Termal Otel Örneği (3.Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2019)
 4. Sağlıkta Akreditasyona İlişkin Algıların Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi (3.International Congress On Tourism, Economic and Business Sciences, 2019)
 5. Trust in Healthcare Services During the Covid-19 Outbreak (6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2021)
 6. Özel Bir Hastanenin Rasyo Analizleri ile Finansal Performansının Ölçülmesi (4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2021)
 7. Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımının Kaliteye Etkisi: Bir Sistematik Derleme (4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2021)
 8. Sağlık Kurumlarında Başarıya Giden Yol: Strateji Haritaları (1. International Rahva Technical and Social Researches Congress, 2021)

Hakemlik

 1. Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan
 2. International Research Journal of Medicine and Medical Sciences
 3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi