overlay

Başkan Yardımcıları

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Av.Erhan MUTLU

Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Fatih KURT

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı

M.Cahit CEYLAN

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı

     Cevdet CAYHAN