Başkan Yardımcıları
23 Haziran 2022


Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Burak SAYAR

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı
M.Cahit CEYLAN

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı
     Cevdet CAYHAN
  
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı