MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE NANDA HEMŞİRELİK TANILARININ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU TAMAMLANDI.
22 Haziran 2022


Müdürlüğümüz İl Kalite Koordinatörlüğü Koordinasyonunda, hasta bakımı için önemli bir parametre olan NANDA (North American Nursing Diagnosis Association Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği) Hemşirelik tanılarının hastane bilgi yönetim sistemine tanımlandı. Hemşirelik sürecinin basamaklarından biri olan hemşirelik tanısı; belirli bir birey/grubun hemşirelik uygulamaları ile karşılanacak bakım gereksinimlerinin adlandırılmasıdır. Sağlıklı ve gelişmiş toplum hedefine ulaşabilmek ancak iyi örgütlenmiş bir sağlık sistemi ile mümkündür. İyi örgütlenmiş bir sağlık sisteminin oluşturulmasında sağlık bilişim sistemlerinin önemi oldukça büyüktür. Bu çalışma kapsamında sisteme entegrasyonu sorunsuz bir şekilde sağlayan  Tatvan Devlet Hastanesi Bilgi İşlem birimine  teşekkürlerimizi sunarız.
 

  • FV2n9EzXkAACHXl.jpg