Sürdürülebilir bir şehirde ve mutlu bir gezegende yaşamak için Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü örnek bir uygulama başlattı.
31 Ekim 2017

Sürdürülebilir bir şehirde ve mutlu bir gezegende yaşamak için Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü örnek bir uygulama başlattı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ilçe Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde çalışan Çevre Sağlık Teknisyenlerine kurumsal işlerde kullanmaları amacıyla bisiklet dağıttı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Koray OKUR, “Bisiklet ‘çevre dostu’ bir ulaşım aracıdır. Gaz salımı sıfırdır. Bisikletle yapılan yolculuklar hava kirliliğine ve küresel ısınmaya yol açmaz.Bisiklet kullanmak dışa bağımlı petrol talebini azaltır.

Bir arabanın kapladığı alana 15 bisiklet park edilebilir. Daha az otopark, daha çok park ve açık alan demektir. Bisiklet neredeyse hiç gürültü yaratmaz. Araba homurtusu olmadan, kuşların ve rüzgarda hışırdayan yaprakların sesini duyarak yolculuk yapmak çok keyiflidir. Bisiklet kullanmak fazla kilolardan kurtarır. Bisiklet kullanmak astım ve bronşite yol açan hava kirleticilerini azaltır.

Bisiklet kullanmak gibi orta seviye egzersizlerin stresi ve depresyonu azalttığını, ruh halini iyileştirdiğini, kişinin kendine güvenini arttırdığını biliyoruz.


bisiklet1.jpg

3 km’ye kadar olan yolculuklarda bisiklet genellikle arabadan daha hızlıdır.

Bisiklet genellikle toplu taşıma araçlarından daha hızlıdır. Ulaşımınızı kendi tarifinize göre sağlamanın keyfini yaşarsınız. Otobüs, tren vs. beklemenize gerek yoktur.

Bisiklet trafik sıkışıklığından nadiren etkilenir. İşe veya randevularınıza her zaman vaktinde yetişeceğinizi bilmenin rahatlığını yaşarsınız.

Bisikletle işe, okula, alışverişe gidebilirsiniz. Egzersiz için spor salonuna gitmenize gerek kalmaz. Ulaşım ve egzersiz ihtiyacınızı birlikte karşılarsınız.

Park yeri aramak için zaman harcamanıza gerek yoktur. Gittiğiniz yerde her zaman park yeri bulursunuz.” dedi.

bisiklet2.jpg 

Sağlıklı, verimli ve etkin faaliyetlerde bulunan, sağlık personelini her zaman takdir ettiklerini ve personeli çevreyle buluşturmak adına böyle bir adım attıklarını dile getiren  OKUR,   “Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çalışmalarda bulunan Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin başlıca görevleri şunlardır:

 • Biyosidal ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri yapmak, gerektiğinde üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.
 • Ambalajlı suların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak.
 • İl merkezi, ilçe merkezi ve köylerde içme ve kullanma sularının kontrol ve denetimini yapmak, sulardan plan dahilinde kontrol ve denetim izlem numunesi alarak analizlerini yaptırmak.
 • İçme ve kullanma sularında serbest bakiye klor ölçümü yapmak.
 • Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini yürütmek.
 • Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini yürütmek.
 • Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
 • Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek.
 • Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama yerleri, eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.
 • Gayri Sıhhi Müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.
 • İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda alınması gereken önemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.
 • Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak.
 • Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak görevleri arasındadır.” Diyerek konuşmasını tamamladı.